Waarom evangeliseren? (1)

Jezus geeft ons de opdracht het evangelie te verkondigen, mensen op te zoeken die ‘verloren’ zijn en om mensen op het juiste pad te zetten, omdat ze zijn afgedwaald van de liefde van hun Schepper.

Een discipel van Jezus behoort een getuigende levensstijl te hebben. Je bent niet alleen evangelist als je op donderdagavond in Utrecht rondloopt, maar je bent het ook op school, in je studentenflat, op je werk en in contact met je vrienden en familie.

Het mooie van zo’n telkens terugkerende actie is, dat je iedere week kunt oefenen en je door die oefening merkt, dat je het in je vertrouwde omgeving ook vrijmoediger gaat doen. Je wordt gedwongen kritisch te kijken naar je eigen geloofsinhoud en je eigen geloofsleven. Je gaat inzien wat de kern is van je bestaan, de kern van je relatie met God. Je leert om buiten je vertrouwde christen-kringetje met mensen in gesprek te gaan over de fundamenten van het bestaan als mens en schepping.

Waarom straatevangelisatie?

Straatevangelisatie

Uitnodiging aan verloren zondaars om zich te bekeren, onder berouw hun zonden te belijden en de Here Jezus Christus aan te nemen.

Jezus met vrouw in gesprek