Doel evangelisatie (1)

 1. Grond bewerken

  Het wegnemen van vooroordelen t.a.v. kerk, gelovige en geloof. Grond bewerken heeft te maken met de volgende punten:
  • Stenen opruimen (vooroordelen wegnemen)
  • Grond losmaken (verstokte ideeën los maken)
 2. Zaaien

  Mensen bekend maken met de boodschap van het Evangelie. Als de grond is bewerkt, dan kan je meestal het Evangelie uitleggen. Evangelisatie is mensen verder omhoog helpen op de schaal van Engel. Dus als je iemand die nog nooit over het bestaan van een hogere macht heeft nagedacht, duidelijk weet te maken “dat er meer is”, dan is dat al een vruchtbaar gesprek geweest.
 3. Oogsten

  Mensen uitdagen om hun leven aan Jezus toe te wijden. Veel evangelisatiewerk is mensen uitleg geven over het geweldige leven samen met de Here Jezus. Belangrijk is dat we ook uitleggen hoe ze daar zelf deel aan kunnen krijgen. Moedig mensen aan, als je het Evangelie hebt uitgelegd, om een persoonlijke keus voor Hem te maken.

volgende pagina

Evangelisatie:

Het doorgeven van de blijde boodschap met de bedoeling mensen uit te dagen een keuze te maken voor het volgen van Jezus.

Jezus wordt aan kruis geslagen